Impressum

Ansvarlig for innholdet på sidene

Nettstedet www.mobalpa.com eies av firmaet Fournier S.A..
Hovedsete: 18 Rue des Vernaies - BP 03 F-74230 THÔNES Frankrike
Aksjekapital: 15 000 000 Euro
RCS: RC Annecy B 325 520 898
MVA EU-nummer: FR 74 325 520 898
Tlf: +33 4 50 65 53 00

Ansvarlig for innholdet på sidene er Frédéric Pluyaud, som også er Direktør for MOBALPA merket hos firmaet Fournier S.A.

 

Hostingsfirma

Firma: Informatique On Line
Hovedsete: 330 allée des Hêtres – Bâtiment C – 69760 LIMONEST (France)
Tlf: + 33 4 78 33 56 32

 

Personopplysningsansvar for behandling av personopplysninger

Ansvarlig person for behanding av personlige opplysninger er Michel DUPERRIER-SIMOND.
Nettsiden og behandlingen av personlige opplysninger er registrert hos CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés, det franske datatilsynet).
I henhold til bestemmelsene i loven nr. 3 av 6. januar 1978 om databehandling, filer og rettigheter, har brukere rett til å få tilgang til og endre sine personlige data. For å utøve denne retten må du sende et brev eller brev.
Nettsiden mobalpa.com bruker cookies som vi bruker for følgende funksjoner: valg av nærmeste butikk, forslag av ansette kjøkkenmodeller som du har liket. Vi vil imidlertid opplyse om at du kan deaktivere registrering av "cookies" ved å konfigurere datamaskinen. Velger du å ikke akseptere cookies kan Nettstedet fortsatt brukes, men med begrenset funksjonalitet.

 

Vilkår for bruk av innholdet på nettsiden

Informasjonen som er gitt på www.mobalpa.com er kun veiledende informasjon.
Fournier S.A. gir ingen garanti om at innholdet på dette nettstedet er komplett, riktig eller oppdatert. Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. Informasjon kan når som helst fjernes, legges til, endres eller oppdateres på nettstedet.
Fournier S.A. har rett til når som helst å fjerne, legge til eller endre innholdet eller tjenestene på dette nettstedet uten forutgående varsel.
Innholdet på Nettstedet skal ikke kopieres, overføres, spres, lagres eller endres, enten delvis eller som helhet.
All misbruk av nettstedet eller av nettstedets innhold, av den informasjon den inneholder er i strid med eiendomsretten (artikkel L 335-2) og kan gi sivilrettslige eller strafferettslige følger.
Det samme gjelder databasene på nettstedet www.mobalpa.com som også beskyttes av det europeiske direktivet av 11. mars 1996 om rettslig vern av databaser. Brukeren vil stå ansvarlig for hver form av kopi eller ekstraksjon.
Mobalpa har koblinger til andre nettsteder men har ingen ansvar for det som disse nettstedene inneholder. Som følge av det tar Mobalpa ikke på seg ansvaret overfor annen part eller for eventuelle direkte, indirekte, spesielle eller andre skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet, eller noe annet hyperkoblet nettsted, installasjon av cookies eller andre lignende prosesser.
Nettsiden er optimert for en skjermoppløsning på 1024 x 768 og for følgende versjoner av nettlesere: Microsoft Internet Explorer® 11.0 og høyere, Firefox 38.0 og høyere, Safari 7.0 (Mac OS bare) og høyere, Chrome 43.0 og høyere.

 

Bilder

Studio BERGOEND, SEMAPHORE, Studio GARNIER, Visuelys, Grégor SCHUSTER, Jake CURTIS

 

Utvikling av nettsiden

Konsept: X-PRIME Groupe
Design: Fred & Farid Group
Teknisk utvikling: Agence Net Design